Likwidacja Fundacji Institute for Forecasting and International Studies

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie decyzji Zarządu Fundacji z 01 czerwca 2022 r. podjęta została decyzja o likwidacji Fundacji Institute for Forecasting and International Studies, REGON 36657948500000, nr KRS 0000663879 i wyznaczeniu likwidatora.

Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Fundacji Institute for Forecasting and International Studies, aby swoje wierzytelności zgłosili mailowo w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres